Regulamin Kart Podarunkowych

obowiązuje dla kart wydawanych od 25.02.2022 roku 

 1. Wydawcą kart podarunkowych jest GlobalSport z siedzibą w Karnowie 89-100, przy ulicy Karnowa 1a. 
 2. Wartość karty podarunkowej jest równa wartości nominału na niej widniejącej. Przy nabywaniu karty podarunkowej nie obowiązują rabaty.  
 3. Karta podarunkowa może być użyta wyłącznie w sklepie stacjonarnym Sklep Tenisa oraz w sklepie internetowym skleptenisa.pl 
 4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności. 
 5. Karta podarunkowa uprawnia do jednorazowego zrealizowania. Gdy Użytkownik dokona zakupu towarów, używając karty podarunkowej, zostanie ona wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności. 
 6. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość nominalna, należy dopłacić różnicę z dostępnych form płatności.
 7. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie niższa niż jej wartość nominalna, nie wydaje się różnicy. 
 8. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej wydania. W momencie wydania następuje jej aktywacja. 
 9. Wydawca nie podnosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie kart podarunkowej po jej nabyciu przez Użytkownika. 
 10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji kart podarunkowej w wypadku:
  -upływu jej terminu ważności 
  -gdy kod kart podarunkowej jest nieprawidłowy lub został już wykorzystany
 11. Wszystkie reklamacje związane z kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub mailowej 14 dni od złożenia reklamacji. 
 12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.